Ursula BIEMANN & Paulo TAVARES

FOREST LAW (AZ ERDŐ TÖRVÉNYE), 2014

2-csatornás videó esszé (38’) és multimédia installáció

A művész jóvoltából

A Forest Law egy földrajzi határvidéken, Nyugat-Amazónia élő erdein navigál minket végig. Az Amazonas-medence és az Andok hegység között elterülő határmezsgye a bolygó egyik legnagyobb biodiverzitású területe, amely létfontosságú szerepet játszik a globális klíma szabályozásában. Ezen felül számos kiemelkedő etno-kulturális sokféleséget képviselő bennszülött népnek ad otthont. E hatalmas terület alatt ugyanakkor óriási olaj-, gáz- és érclelőhelyek húzódnak, melyek nagy része máig kiaknázatlan.

Az elmúlt évek során Nyugat-Amazónia területén megnövekedett a nyersanyagok nagyléptékű kinyerésére irányuló tevékenységek intenzitása, ami mögött a különböző államoknak és multinacionális vállalatoknak e stratégiai jelentőségű természeti erőforrásokért folytatott elharapózó versengése áll.

Az Egyenlítői Amazónia területén kibontakozó, korszakalkotó jogi csatározások következtében a természet immár jogalannyá vált. A Forest Law a trópusi esőerdő azon részeivel elegyedik párbeszédbe, amelyek ilyesféle behatások elébe néznek. A mozgóképet és nyomtatott kiadványt is magában foglaló projekt a lassú utat választja a perek történelmi, politikai és ökológiai vetületeinek feltérképezésére az erdő, illetve azoknak az embereknek a szemszögéből, akik művelik, miközben annak is utánajár, milyen gubancok és súrlódások alakulnak ki az e konfliktusok által megnövelt etikai és episztemikus tétek között.

A globális klíma destabilizációjára, a biodiverzitás drasztikus csökkenésére és a mérgező környezetszennyezésre hivatkozó, Amazónia erdeinek sorsával kapcsolatos viták egyszerre zajlanak az érintett régió közvetlen földrajzi helyszínén, illetve azon kívül. Az erőszakot és kisemmizést sem nélkülöző helytörténetben, illetve az efféle küzdelmek tágabb kontextusában mélyen gyökerező konfliktusok a globális, univerzalista kozmo-politikát tükrözik.

Ezen a területen fejti ki tevékenységét a Forest Law. A projekt párbeszédekből épül fel – köztünk és tevékenységeink között, a kamera és az erdő között, de legfőképpen köztünk és a 2013 novemberében Amazóniában tett utunk során megismert számtalan ember között kibontakozó párbeszédekből. A terepen készült fényképekkel kiegészülő videóinterjúk mellett a kiállított installáció archív anyagokat, jogi dokumentumokat, továbbá térképészeti elemzést is tartalmaz, amelyek egy többféle szemszöget magában foglaló, különböző idő- és térsíkokon működő, összetett táj-mozaikká állnak össze. A több tudományterület által megformált, spekulatív, esszészerű kompozíció szándéka szerint olyan kötelékeket kovácsol, amelyek áthidalják és szétbontják a tudásrendszereinket tagoló válaszfalakat, keresztülsiklanak a skatulyákon, amelyek szerint érzékeljük és ábrázoljuk, egyszóval viszonyulunk a világhoz, melynek részét képezzük.

A Forest Law számos közreműködője mellett állandó segítségünkre volt Michel Serres The Natural Contract (A természeti szerződés) című könyve. A maga esszéista módján Serres filozófiai és módszertani keretet adott számunkra egy olyan területtel folytatott munka során, amely nem hajlandó egyetlen hegemón szemszögből képviseltetni magát. E többnemzetiségi és fajokon átívelő szerződésnek az első sorait épp most vázolják fel Ecuadorban. Ez az audiovizuális munka erre az Amazónia élő erdei által képzett új alkotmányos térre reflektál, amelyben az emberek más fajokkal alkotnak politikai gyülekezetet.

Ursula Biemann, Paulo Tavares