SCHULLER Judit Flóra

Towards Nothingness (Walks), 2017

A Towards Nothingness (Walks) című munka szimbolikusan absztrahál és sűrít magába 128 egyedül megtett sétát 2015. augusztus 28. és 2019. május 16. között. A bejárt útvonal egy pontja többnyire mindig a tengerparthoz vezetett, így a tenger által kirajzolt horizont vált a séták vizuális leképezésévé. Munkáim jelentős részében egy megörökölt családi archívummal foglalkozom. Az örökség kettős, egyszerre teher és érték: párhuzamosan van jelen benne a múlt iránti tisztelet és elkötelezettség, valamint a generációkon át hordozott traumatikus emlékezet. Míg egy archívum az obszesszív gyűjtésen, a tárgyak felkutatásán és megőrzésén alapszik, addig a sétálásnak nincs materiális célja, a „semmi” köré épül. Az elmúlt években a sétálás folyamata meditációvá vált számomra: egy egyszerre passzív és aktív jelenlétté, amely az emlékezés ellenpontjaként egy pozitív „felejtés” irányába, új kezdetek felé vezethet.

Schuller Judit Flóra

Schuller Judit Flóra: Towards Nothingness (Walks), részlet a Memory Theatre sorozatból / from the series Memory Theatre, 2017. Fotó/Photo: Bíró Dávid
Schuller Judit Flóra: Towards Nothingness (Walks), részlet a Memory Theatre sorozatból / from the series Memory Theatre, 2017. Fotó/Photo: Bíró Dávid

 

Schuller Judit Flóra (1991) Budapesten élő képzőművész. 2018-ban szerezte MA diplomáját a helsinki Aalto Universtiy School of Arts, Design and Architecture fotográfia karán. Érdeklődése középpontjában az örökölt (traumatikus) emlékek és azoknak a személyes és kollektív emlékezetünkre, valamint identitásunkra gyakorolt hatása áll. Projektjeinek gyakran a családi örökség a kiindulópontja, célja pedig a feldolgozatlan múltbeli narratívákkal való kollektív megbékélés a személyes és családi elemeken, illetve mikrotörténeteken keresztül. Más művészeti projektjeiben a fotográfiát, mint médiumot vizsgálja. Meditatív munkái a vizuális érzékelést kutatják analóg fotográfiai kísérletekkel, úgy mint a naplementék megfigyelésével, az ég képeinek újraalkotásával és mesterséges fényforrások használatával.

https://juditfloraschuller.com/