Kategóriák
Slow Tudástár

fenntarthatóság

Az ENSZ 1987-es megfogalmazása alapján a fenntartható fejlődés „anélkül elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját igényeik kielégítésére”. A fenntartható fejlődés mint alapelv a társadalmi haladást tűzi ki célul, amelynek záloga a környezeti feltételeket tiszteletben tartó gazdasági fejlődés biztosítása. Jelenlegi gazdasági berendezkedésünk a folyamatos és korlátlan növekedésen alapszik, noha egy véges méretű bolygó véges természeti forrásait lehetetlen végtelen módon kihasználni, ily módon tehát fenntarthatatlan. A fenntartható fejlődés azonban nemcsak a környezettudatos életformára, valamint üzleti gyakorlatokra (pl. megújuló energiaforrások használata, szemétgazdálkodás átszervezése) vonatkozik. Az emberi civilizáció fejlődése érdekében ugyanúgy érinti az olyan területeket, mint a szociális igazságosság, esélyegyenlőség, szociális ellátottság, környezetminőség. Az emberi civilizáció jövője csak úgy biztosítható, ha a társadalmi, gazdasági és környezeti síkok harmonikus összhangban működhetnek.