Kategóriák
Slow Tudástár

önkéntes egyszerűség

Önként és tudatosan választott egyszerű életmód, amellyel az egyén szembehelyezkedik a fogyasztói társadalommal, valamint annak elvárásaival. Az egyszerű életmód nem azonos, de több ponton érintkezik többek között a minimalista, takarékos életmóddal vagy akár az önellátásra törekvéssel, a társadalomból kivonulók életformájával.

Az egyszerű életmódot választók alapvetően arra törekszenek, hogy saját adott körülményeikhez képest racionalizálják életüket, emellett az anyagi javak fölösleges felhalmozása helyett megelégszenek (egyénenként változó) alapvető szükségleteik kielégítésével. Életünk egyszerűsítése számos formában megvalósítható, pl. kisebb otthonba költözés; ruhatárunk egyszerűsítése; autó helyett tömegközlekedés vagy kerékpár használata; az önellátottság fokának növelése kertészkedés vagy saját készítésű termékek révén; áttérés a növényi alapú étrendre és helyi élelmiszeripari termékek előnyben részesítése.

Az önkéntes egyszerűség azonban nem új keletű fogalom, a történelem során számos gondolkodó, író, sőt államférfi is egyszerűségre buzdította követőit, pl. Diogenész, Assisi Szent Ferenc, Jean-Jacques Rousseau, Lev Tolsztoj, Mahatma Gandhi. Maga az önkéntes egyszerűség kifejezés ilyen formájában Richard Gregg amerikai filozófus 1936-ban megjelent The Value of Voluntary Simplicity (Az önkéntes egyszerűség értéke) című művéből származik.